PHẬT QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Chuyên mục: Tin khuyến mãi, Tin tức

Xưởng Dunggollben chúng tôi chuyên điêu khắc tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát với chất liệu và tay nghề cao,Tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá phục vụ cho việc thỉnh tượng của gia chủ. Với đặt tính của đá tự nhiên ..